EZT ÉRDEMES TUDNI AZ INGATLAN ÖRÖKLÉSI ILLETÉKKEL KAPCSOLATBAN 2021-BEN

EZT ÉRDEMES TUDNI AZ INGATLAN ÖRÖKLÉSI ILLETÉKKEL KAPCSOLATBAN 2021-BEN

Mi az az örökösödési illeték?

Magát a jogszabályt a 1990. évi XCIII. törvény definiálja, valljuk be, meglehetősen kacifántos módon. Azonban van egy lényeges rész, amit mindenképpen érdemes kiemelni, hiszen ez a jogszabály lényege:

  • az illetékkötelezettség minden belföldön lévő hagyatékra kiterjed,
  • azonban a külföldi ingatlan hagyatékra az öröklési illetékre vonatkozó rendelkezések nem terjednek ki.

 

Mennyi örökösödési illetéket kell fizetni lakások esetén, 2021-ben?

 

Lakástulajdon vagy ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog öröklése esetén 9%-ot kell fizetnünk. Ez azonban az ún. "tiszta értékre" vonatkozik, ami azt jelenti, hogy ha az örökölt ingatlant adósság vagy tartozás terheli (például jelzálog hitel, közmű tartozás), az levonásra kerül.

Viszont az adósság öröklődik - így erre érdemes odafigyelni.

Mivel a számolás picit bonyolult, nézzük meg egy konkrét példán keresztül. 

Örököltünk egy 30 millió forintos ingatlant, amelyre 2 millió forintos jelzálog alapú hitel van bejegyezve, és van 500 ezer forint közmű tartozás is. 

A tiszta értéket úgy tudjuk kiszámolni, hogy a 30 millió forintos ingatlanértékből levonjuk a 2 millió forintos tartozást és az 500 ezer forintos közműtartozást is. Tehát 30 - 2,5 = 27,5 millió forint. Ezután kell megfizetnünk a 9%-os örökösödési illetéket. 

27,5 x 0,09 = 2,47. Vagyis az állam részére 2 millió 475 ezer forint fizetendő.

Érdemes azért megemlíteni, hogy az ingóságokra 18%-os illetékfizetési kötelezettségünk.

Hogyan működik az örökösödési illeték mentesség? Mikor nem kell fizetni?

Az örökös mentesülhet az örökösödési adó alól, ha az örökös:

  • az örökhagyó gyermeke, unokája, dédunokája
  • az örökhagyó szülője, nagyszülője, dédszülője
  • az örökhagyó házastársa
  • az örökös az örökhagyó bejegyzett élettársa, mostoha-, nevelt gyermeke. Érdemes tudni, hogy ebben az esetben az örökrész tiszta értéke csak 20 millió forintig illetékmentes, kivéve gépjárművek esetén
  • az örökös az örökhagyó mostoha-, vagy nevelőszülője. Ezesetben az örökrész tiszta értéke csupán 20 millió forintig illetékmentes, kivéve gépjárművek esetén
  • az örökös az örökhagyó nem egyenes ági rokona - ebben az esetben az örökrész tiszta értéke csupán 20 millió forintig illetékmentes
  • az örökös testvére, féltestvére, mostohatestvére lemond az örökségéről
  • amennyiben telek az öröklés tárgya, és az örökös 4 éven belül lakóházat épít rá (ezt még az illetékfizetés jogerőre emelkedésének meghagyása előtt jelezni kell a NAV felé. 

Külföldi hagyaték esetében helyben, az adott országban kell megfizetni az illetéket - ezt azonban igazolnunk is kell. 

Sajnos tehát összességében elmondhatjuk, hogy az adóhatóság felé rendezendő papírmunka, és az anyagi vonzat nem igazán segít a gyászoló családnak.

Reméljük némileg sikerült segítenünk, hogy el tudj igazodni a jogszabályok útvesztőjében. Ha pedig eladó lakást keresel, nézd meg az ingatlan kínálatunkat!


Vissza