ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY


Mi az Energetikai Tanúsítvány? 

Ahogy a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet fogalmaz: az energetikai tanúsítvány egy „igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.” Az ingatlan energetikai minőségét mutatja meg, ugyanúgy, ahogy a háztartási gépeknél ezt megszokhattuk. A tanúsítványból elsősorban azt tudhatjuk meg, hogy előreláthatóan mekkora az ingatlan éves energiafelhasználása. A skálázás információt szolgáltat arról, hogy a legkedvezőbb „AA++” kategória, és a legrosszabb besorolású „JJ” kategóriák közzül az adott ingatlan melyik besorolásba került a skálán. Fontos megemlíteni, hogy a legkedvezőbb kategórától a  „CC” kategoriáig  való besorolásig az adott ingatlan megfelel a jogszabályban meghatározott energetikai követelményeknek. Egyes tranzakciók során előfordulhat, hogy az adott ingatlan a  „CC” kategoriától a legrosszabb „JJ” kategóriáig sorolható kategóriák egyikébe kerül besorolásra.

Tanúsítványra mikor van szükség:

  • új épület építésekor
  • meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) eladása, vagy egy évet meghaladó bérbeadása esetén.

A tanúsítványt az ingatlan tulajdonosának kell készíttetnie!

Újépítésű lakás esetén a tanúsításról az építtető gondoskodik legkésőbb a használatbavételi engedélyezésig (bejelentésig).

Használt lakás eladása vagy bérbeadása esetén a tanúsításról a tulajdonos gondoskodik, és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek át kell adnia, a bérlőnek bemutatnia.

Az építtetőnek, illetve a tulajdonosnak kell a tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, számlákat, a szükség szerinti mérések, ellenőrzések elvégzésének helyszíni feltételeit biztosítani és a szükséges mértékben közreműködni.

A tanúsítvány elkészítése:

Energetikai tanúsítást a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékébe felvett tanúsítók végezhetnek. A tanúsítás bizonyos kivitelezési dokumentumok megléte esetén ún. egyszerűsített eljárásban, más esetekben helyszíni szemlével készülhet. Ekkor a szakember felméri az ingatlant, méréseket, majd számításokat végez, és ennek alapján állítja ki az energetikai tanúsítványt. 

A tanúsítvány tartalmazza az ingatlan energetikai jellemzőit és minősítését, melyet ön egy energetikai besorolást igazoló okirat formájában kap kézhez.

Ingatlan Budafok - Energetikai skála
Ingatlan Budafok - Energetikai skála
Ingatlan Budafok - Energia tanúsítvány
Ingatlan Budafok - Energia tanúsítvány
Ingatlan Budafok - Energia tanúsítvány
Ingatlan Budafok - Energia tanúsítvány